Tema 3

Sprog

Børn lærer ved at tale, høre og se ord. Ordforråd og begreber styrkes af mange konkrete oplevelse, hvor der bliver sat ord/ forklaring på.


Mål:

 • Børnene får mulighed for at udvikle deres sprog gennem dagligdags aktiviteter.
 • Indvie børnene i de forskellige sprog ( tale, kropssprog, mimik o.s.v.)
 • Lære at indgå i samtaler, tale/ lytte, stille spørgsmål/ få svar.

 

Metoder:

 • Sanglege.
 • Synger.
 • Ved rundkreds, øve at lytte, høre når andre fortæller, selv at få lov til at fortælle.
 • Selv at være model.
 • Ved højtlæsning, rim og remser og spil.
 • Give børnene tid og plads til leg. Her snakkes og aftales meget og de lærer at aflæse hinandens kropssprog.
 • Tage på ture, snakke om det vi ser, og ved spontan snak.
 • Lade børnene fortælle.
 • Symboler på rummene, og at børnene ser skriftsprog. eks. børnenes navne.