Tema 5

Naturen og naturfænomener

I dagligdagen er det vigtigt at børn færdes i naturen, så de undres og glædes over årets gang, samt udvikler evnen til at bruge fantasien i pagt med naturen.


Mål:

 • At børnene skal have mulighed for at komme ud.
 • De skal tilegne sig glæde samt udvikle ansvar og respekt for naturen.
 • Få indblik i årstiderne og deres forskelligheder.
 • Få kendskab til og respekt for dyr og insekter.
   

Metoder:

 • Vi benytter vores legeplads forskelligheder (eks. jordkasse, træer og buske, blomster, jordbærbed) på alle årstider.
 • Vi tager på ture i parker, koloni i naturskønt område, juletur).
 • Vi ser på insekter i forstørrelsesglas.
 • Vi ser på dyr på koloni og på parkture.
 • Vi får kendskab til dyr gennem spil, leg, højtlæsning (- eks. hvor mælken kommer fra osv.)
 • Vi giver tid til leg og til at være nysgerrige.