Personalet

Shanthini - pædagog på Gul stue

Jonna C - medhjælper på Gul stue

Jonna L - pædagog på Gul stue

Helle - PAUassistent på Rød stue

Anette - medhjælper på Gul Stue

Joakim - medhjælper på Rød stue

Jette - medhjælper på Blå stue

Valentin - medhjælper på Blå stue

Ester - pædagog på Blå stue

Line - leder