Personalet

Shanthini

Pædagog på Gul stue

Jonna C

Medhjælper på Gul stue

Jonna L

Pædagog på Gul stue

Anette

Medhjælper på Gul Stue

Casper

Medhjælper primært på Blå stue

Jette

Medhjælper på Rød stue

Ester

Pædagog på Blå stue

Kristian

Medhjælper på Rød stue

Anna

Medhjælper på alle stuer

Louise

Pædagog på Rød stue

Jesper Engkær Scheving Thing

Leder