Personalet

Shanthini - pædagog på Gul stue

Jonna C - medhjælper på Gul stue

Helle - PAUassistent på Rød stue

Camilla - i skånejob/på barsel

Jonna L - pædagog på Gul stue

Jette - medhjælper på Blå stue

Sara - medhjælper på Rød stue

Sebrina - pædagog på Rød stue

Rikke - pædagog på Blå stue

Anders - medhjælper på Blå stue

Line - leder