Tema 4

Krop og bevægelse

Børn lærer ved at bevæge kroppen, arbejde med hænderne samt lave aktiviteter, der tager udgangspunkt i bevægelse.


Mål:

  • Opstille muligheder for fysiske aktiviteter og lade børnene møde udfordringer i dagligdagen.
  • Tilegne at det enkelte barns motorik ( fin såvel som grovmotorisk) er alderssvarende.
  • At børnene bliver selvhjulpne, så de efterhånden selv er i stand til at tage tøj af og på, klare toiletbesøg og vaske hænder.

 

Metoder:

  • Grovmotorisk, plads til fysisk udfoldelse - salen. legeplads, puderummet, tur i svømmehallen (førskolegruppen tager på tur til Knudmosebjerget, Elia og i skoven).
  • Finmotorisk, vi tilbyder kreative aktiviteter, tegne, male, klippe, klistre, perleplader o.s.v.
  • Vi støtter børnene i at blive selvhjulpne m.h.t. toiletbesøg og påklædning oghåndvask
  • Selv hælde mælk/vand op.