Rød stue

På Rød stue hører de yngste børnehavebørn til. Rød stue ligger i stueetagens ene ende, og her er plads til at børnene kan fordybe sig i leg af forskellig art.

På Rød stue er det vigtigt at der er ro, forudsigelighed og nærvær. Det er også på Rød stue at sproget begynder at få en større rolle, og vi har fokus på at børnene lærer at lytte og lærer at udtrykke sig. De sociale spilleregler skal læres, og her kommer de voksne til at spille en vigtig rolle.

Hvor der på Gul stue er fokus på begyndende selvhjulpenhed, begynder vi at forvente mere af børnene på Rød stue.