Tema 1

Barnets alsidige personlige udvikling

Forståelsen for andre bunder i forståelsen for sig selv. Et barn, der tror på sig selv og ser på sine omgivelser med tillid og glæde, vil have gode betingelser for at forstå sine kammerater og indgå i positive sociale samspil.


Mål:

 • Børnene skal lære at anerkende og respektere sig selv, som den de er.
 • Børnene skal lære at tage hensyn/respektere andre.
 • Lære at vente på tur.
 • Børnene skal støttes i at danne venskaber, hvor de kan give/modtage anerkendelse fra andre.
 • Få indblik/forståelse for venskabets værdier.
 • Lære børnene at være nysgerrige sammen med andre.
 • Få det enkelte barn til at føle sig som en del af noget.
 • Lære at samarbejde med andre, tage fælles demokratiske beslutninger og dermed få indflydelse på dagligdagen.
 • Give børnene indblik i den danske kultur og traditioner.
 • Lære at mærke egne grænser, at kunne sige til og fra.
 • Lære at modtage kollektive beskeder.

 

Metoder:

 • Opfordre børnene til at hjælpe hinanden og respektere hinanden.
 • Vi giver redskaber til konfliktløsning.
 • Vi giver børnene tid og plads til at lege og kunne udvikle sig gennem legen.
 • Vi skal som voksne være nærværende og iagttagende og støttende.
 • Ved rundkreds og når vi spiser, lærer børnene bordskik, lærer børnene at vente på tur og lytte til hinanden.
 • Ved at spille spil, lege sanglege, førskoleaktiviteter, tur i svømmehal.
 • Ved at være anerkendende voksne.
 • Vi øver kollektive beskeder. eks. hvilket tøj vi skal have på ud.