Gul stue

På gul stue hører de mindste børn hjemme.

Vuggestue ligger i den ene ende af stueetagen, og her er der mulighed for at lukke døren så de yngste børn kan få den ro, de har brug for.

I vuggestuen har vi fokus på det enkelte barns udvikling. Vi er bevidste om hvor vigtigt det er at give plads både til det store barn på 2.5 år og det lille barn på 6 måneder. Forskellige aldre kræver forskellige udviklingsmuligheder for en optimal social udvikling, og det er vi meget bevidste om at tilgodese.

På Gul stue er det vigtigt at der er tydelige voksne, og at børnene oplever omsorg og nærvær. For Asylet er det også vigtigt at de mindste børn bliver opmuntret til begyndende selvhjulpenhed i det omfang og tempo som børnene er klar til.