ByBørnehaven Asylet

- Den lille børnehave

I september 2011 sender Herning Kommune en ny strukturtilpasningsanalyse ud. Her i fremgår det at Asylet står over for lukning, og at børnene skal samles i store børnehaver. Denne beslutning stemmer dog ikke overens med personalets, bestyrelsens og forældregruppens tanke omkring Asylets fremtid, og det blev besluttet at arbejde frem mod en fremtid som privat børnehave og vuggestue.

Den 1. August 2012 kan ByBørnehaven Asylet derfor åbne dørene som en privat børnehave med integreret vuggestue.

Asylet har plads til 47 børnehavebørn og 15 vuggestuebørn.

Hvorfor hedder vi Asylet?

ByBørnehaven Asylet er Hernings ældste institution, og i 2015 havde vi 100 års fødselsdag.

I gamle dage brugte man ikke børnehave eller daginstitution, men i stedet brugte man børneasyl.

Asyl er et gammelt ord for fristed, og et børneasyl betød herved et fristed for børn.