Sådan vil vi dokumentere vores arbejde

  • Samtaler: Vi tilbyder 3 mdrs. opstarts samtaler i vuggestuen Omkring 2,0 og 2,3 år vil der blive lavet en udviklingsbeskrivelse af barnet. Når barnet bliver 5 år vil der blive lavet endnu en udviklingsbeskrivelse.
  • Sproglig udvikling. Vi bruger TRAS, og henvender os til talepædagog, hvis der er brug for yderligere støtte.
  • Ved børn med vanskeligheder, henvender vi os til P.P.R.
  • Vi bruger digitalkamera til at dokumentere daglige/ særlige begivenheder.
  • Vi hænger billederne op i børnehaven.
  • Vi afholder stuemøder.
  • Gennem daglig dialog med forældrene fortæller vi om hverdagen.
  • Laver månedsplan, og bruger tavlerne på stuen til beskeder.